Mitkä ovat nykyiset virtuaalitodellisuutta tukevat pelit (VR)?
- Jun 01, 2018 -

Microvision Technology noudattaa VR-koulutuksen "focus" -strategiaa, jossa keskitytään VR-koulutuksen kehittämiseen paitsi ylemmän perusasteen


VR Roller Coaster 360 Degree Simulator.jpg


Peruskoulutuksen alalla lukioissa, mutta myös käytännön ammatillisessa koulutuksessa, kuten öljy, raide, lääketiede, kone, auto ja ilmailu
Alalla olemme saavuttaneet saavutuksia estääkseen muiden VR-osastojen häiriötekijöitä ja pyrimme ylläpitämään nykyistä etujamme ja edistämään VR-koulutusta voimakkaasti.
Nian, ja pyrkii edistämään koulutuksen resurssien tasapuolista jakamista, ovat avainasemassa koulutusuudistuksessa.


Related Products